วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2552

แค่มีคุณอยู่ร่วมเรียงเคียงชิดใกล้

ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้

สัมผัสได้ถึงไออุ่นจากใจคุณทุกนาที

ความสุขล้นปรี่ เมื่อมีคุณคนดีอยู่ข้างใจ

ไม่เคยเหงา เพราะเรามีเราอยู่ข้าง ข้าง

ร่วมสรรสร้างค์ความฝันอันสดใส

ประสานสายตา ประสานลมหายใจ

รู้สึกได้ถึงความห่วงใย ... ที่มีให้กันและกันกับชีวิตทุกวันที่พ้นผ่าน

กับกาลเวลาที่ผกผัน

กับพรหมลิขิตให้เราเจอกัน

กับความสัมพันธ์ที่ผ่านมา

จึงก่อเกิดความรักที่มีให้

จึงเกิดใจทีถวิลและโหยหา

อาจจะเป็นเพราะโชคชะตา

ให้เราเกิดมาเคียงคู่กัน